Lægevejen

Patientrettigheder

Oplysninger om patientrettigheder i det danske sundhedsvæsen, bl.a. patienters og pårørendes mulighed for indberetning af utilsigtede hændelser, finder man på

https://www.sundhed.dk/borger/behandling-og-rettigheder/klage-og-erstatning/