Lægevejen

Tilsyn

Private sygehuse, klinikker og praksis skal nu offentliggøre Sundhedsstyrelsens rapport om det seneste tilsyn let tilgængeligt på behandlingsstedets hjemmeside og umiddelbart tilgængeligt på selve behandlingsstedet. Den endelige konklusion af seneste tilsyn er citeret nedenfor:

"Endelig konklusion
Sundhedsstyrelsen har efter tilsynsbesøget den 4. december 2014 konkluderet, at behandlingsstedet opfylder målepunkterne. Sundhedsstyrelsen har ingen anmærkninger i øvrigt til de undersøgte forhold på behandlingsstedet."

Den samlede rapport kan læses her