Lægevejen

 

Akkreditering

Klinikken er akkrediteret jf. Den danske kvalitetsmodel (DDKM for praktiserende speciallæger)

Status: Akkrediteret
Gyldighedsperiode: 30-08-2018 til 24-10-2022

Surveyteamets sammenfattende konklusion:

"Speciallægepraksis i kardiologi/intern medicin. Der er ansat fuldtids kardiologisk sygeplejerske samt sekretær, der to timer dagligt varetager telefonopgaver.
Dokumenterne er gennemarbejdet med fokus på høj faglighed, patientsikkerhed samt kvalitet.
Surveyteamet har indtryk af en meget kompetent kardiolog, samt et dygtig og kompetent personale."