Lægevejen

 

Transparens

Klinikken har tegnet støttemedlemsskab af Transparency International

http://transparency.dk/aktiviteter/bliv-medlem/

Henrik Nielsen har ingen tilknytning til lægemiddelvirksomheder (Apotekerlovens §3, stk. 2)
Henrik Nielsen har ingen aktier i lægemiddelindustri eller medico-tekniske virksomheder
Henrik Nielsen er tilknyttet Lægemiddelstyrelsen, Lægemidlers godkendelse og tilgængelighed
Henrik Nielsen har sæde i Akkrediteringsnævnet vedrørende Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM)