Lægevejen

Henvisning

Klinikken er omfattet af overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Foreningen af Speciallæger (FAPS) om speciallægehjælp.

Hvis man er i sikringsgruppe 1, er behandlinger og undersøgelser vederlagsfrie for patienten, men der kræves henvisning fra egen læge.

Personer i sikringsgruppe 2 og patienter uden for sikringsgrupper kan henvende sig direkte, men må påregne egenbetaling.